Sooniste vabatahtlik tuletõrje ühing asutati 11. dets. 1931. a. Juhatuse asukoht Sooniste vallas Läänemaal. 1933. a. võetakse Sooniste VT ühing tuletõrje liidu liikmeks. Ühingu tegevuse kohta puuduvad lähemad andmed. Kohapeal pole leida ka kunagisi ühingu liikmeid, kes veel midagi mäletaks. Teada on vast niipalju, et ühing on tegutsenud kahe rühmaga so. Sooniste ja Laukna. Lauknale ehitati kunagi ka pritsikuur, mis praegugi veel alles.

Et tõesti võis olla kaks rühma (või kogu jsk.) kinnitavad andmed “Eesti tuletõrje leksikonis”, kus 1. jaan. 1940. a. seisuga oli Sooniste vabatahtlikul tuletõrje ühingul 2 käsipritsi, 1 hüdropult, 12 m. imevvoolikuid ja 45 m. survevoolikuid. Tegevliikmeid oli sel ajal 34 ja need olid kõik mehed.

“Samariitlane” nr. 1, 1935. a. kirjutab: E.P.R. Peavalitsuse poolt korraldati samariitlaste kursused Sooniste VTÜ juures 26. veebr. 1934 – 07. märtsini 1934. a. kursused lõpetas 28 inimest.

Sooniste kolonni vanemaks kinnitati Risti jsk. arst dr. A. Janson, arvates 15.07.1934. 1. jaan. 1940. a. oli ühingu esimeheks Joh. Sepper, sekretäriks Leino Tiisker, laekuriks Oskar Seevert ja revisjoni komisjoni esimees Madis Aasma. 1939. a. Sooniste VT ühing liitus Piirsalu VT ühinguga.

Sooniste VTÜ. Istuvad: Saar, Tasson, Tõnnisberg, Jänes, Sprost ja Ilsen. Seisavad: Pihel, Jänes, Hausen, Martinson, Hanikat ja Kuulep. Foto A. Raudvee erakogust.