Kuimetsa-asunduse vabatahtlik tuletõrje ühing asutati 1926. a. mõningail andmeil 1927. a. Ühing oma kirjas tuletõrje liidule paludes end liidu liikmeks vastu võtta, lisab, et ühingul on momendil (1927. a.) 24 liiget. 1929. a. oli ühingul liikmeid 20. Milline oli edaspidine tegevus ja tema saatus üldse, pole võimalik kindlaks teha, kuna materjale pole säilinud. Võib olla, et ühing tegutses kuni 1939. aastani, aga võib olla ka mitte. Ka mälestuste meenutamiseks on vahemaa kauge ja kaasaegsed meie hulgast lahkunud.

Kuigi ühing 1939. aastani tegutses. Võib arvata, et midagi tähelepanuväärset ei saavutatud, kuna vald oli väikene ja seal tegutses veel teine – Kuimetsa – vabatahtlik tuletõrje ühing, jäädes samuti naabrite kõrval (Kaiu) varju. Siinjuures jääbki arusaamatuks, miks 1939. a. jäi Kuimetsa ühing ja liideti temaga Vahastu ja Kaiu (tõenäoliselt ka Kuimetsa-asundus, olgugi, et viimase kohta andmeid pole) kui Kaiu oli hoopis elujõulisem ühing.