Kokku küüditati 1949. a.märtsis Velise vallast 110 inimest, neist Siberi mulda jäi puhkama 15.
Tühjaks jäi 40 kodu.

Velise asundus
OJAPERE TALU
Karell, Marie 1897
Karell, Uno 1923
Karell, Ilmar 1925
Karell, Tenno 1928
VELISE MÕIS
Joonson, Hans 1857 suri Siberis
Joonson, Ann 1876
VAINU TALU
Pirk, Anna 1887
ALAMA TALU
Valdma, Hans 1891
Valdma, Linda 1910
Valdma, Urve 1938
Valdma, Virve 1936
 
Aravere küla
JÜRISTE
Lensmann, Vilma 1924
RÄTSEPA
Palm, Jelizaveta 1889
Palm, Aleksander 1911
Palm, Anette 1921
 
Mäliste küla
HANSU
Eelma, Aadu 1889 suri Siberis
Eelma, Ann 1894
Eelma, Helju 1926
TIIDU
Eelma, Armilda 1922
ANNI
Luuri, Ann 1884
.......
Laasi, Anna 1880
Laasi, Velli 1913
Laasi, Helmut 1945
 
Uhja küla
SÕERU
Rahe, Jüri 1889
Rahe, Maimu 1939
Haak, Aliide 1906
Haak, Jaan 1935
 
Palase küla
LEPIKU
Randoja, Aliide 1909
Randoja, Aino 1933
Randoja, Arvet 1935
SAUE
Pärnala, Maria 1898
 
Kilgi küla
KILGI TALU
Veetamm, Hans 1889
Veetamm, Leenu 1891
Veetamm, Madis 1926
Veetamm, Eri 1928
KABLIMA
Ervin, Mihkel 1887 suri Siberis
Ervin, Maria 1900
 
Keskküla
TÕISTE TALU
Alivere, Hans 1898 suri Siberis
Heinma, Ann 1889 suri Siberis
KAARLI
Kolumbus, Jüri 1871 suri Siberis
Kolumbus, Anna 1879
 
Veski küla
TAHKA TALU
Saaver, Jelizaveta 1892
Kusmin, Sinaida 1916
Kusmin, Heino 1935
 
Velise-Nõlva küla
KRISTOHVRI TALU
Gildemann, Aadu 1876 suri Siberis
Gildemann, Maria 1887
Gildemann, Enno 1935
KIVI TALU
Kivila, Mihkel 1876
Kivila, Maria   suri Siberis
Kivila, Jaan 1919 läks hiljem järele
 
Inda küla
JÄMEDA TALU
Puurma, Aliide 1908
Puurma, Elli 1941
Puurma, Harri 1933
 
Kirna küla
LUISTE TALU
Koitla, Maria 1894
Puumets, Ants 1944
NIGLASE TALU
Piisang, Ann 1889
Piisang, Alevtiina 1914
Piisang, Olev 1948
SAULEPA TALU
Koch, Hilda 1907
Koch, Endel 1938
 
Valgu asundus
AEDNIKU MAJA
Räni, Jakob 1887
Räni, Miina 1893
 
Nääri küla
PEETRI TALU
Palmer, Aadu 1888
Palmer, Juula 1895
Palmer, Kalju 1933
 
Vana-Nurtu küla
AASA
Link, Maria 1900
SAARE TALU
Relvik, Mihkel 1874 suri Siberis
Relvik, Helmi 1918
VANATOA
Luha, Mihkel 1886 suri Siberis
Luha, Marie 1888
Luha, Vaike 1926
Luha, Leida 1920
Luha, August 1925
 
Nurtu-Nõlva küla
PÄÄRNI-UUETOA
Siimann, Mihkel 1872 suri Siberis
Siimann, Melania 1877
Siimar, Jüri 1910
Siimar, Emilie 1915
Siimar, Olev 1938
PÄÄRNI
Ameerikas, Aleksander 1892
Ameerikas, Maria 1901
Ameerikas, Eha 1931
SAUE TALU
Veedam, Jaan 1870 suri Siberis
Veedam, Kai 1885 suri Siberis
Burmeister, Mari 1896
 
Ojaäärse küla
TÕNU TALU
Iidel, August 1901 suri Siberis
Iidel, Aliide 1906
Iidel, Aime 1936
Iidel, Vilve 1937
Iidel, Mall 1943
KAALENIIDU
Saaliste, Jaan
Saaliste, Lilli
ÄINA TALU
Alev, Ado 1896
Alev, Marta 1907
 
Nurme küla
MADISE
Aasamets, Anna 1878
Aasamets, Liine 1903
Aasamets, Tambet 1936
Aasamets, Heino   läks hiljem järele
KÕRTSU
Ojassaar, August 1919
Ojassaar, Liisi 1913
Ojassaar, Ann 1894
Ojanurm, Mari 1886
PAISUOTSA
Saaliste, Maria 1910
Saaliste, Armas 1933
VILLEMA
Laasi, Kai 1883
Laasi, Alma 1906
METSAVAHI
Eensaar, Liisu 1889 suri Siberis
Lauter, Salme 1919
 
Kohtru küla
JÜRI SAUN
Vahtra, Linda 1922
Vahtra, Villem 1946
Vahtra, Kalle 1942

Andmed kokku pannud: Velise Muinsuskaitse Selts ja Evald Siimsalu