Märjamaa ümbruse valdade elanike nimekirjad haldusreformi eelse seisuga 15.12.1938

Nimekirjad on digitaliseeritud järgmiste säilikute põhjal:

Haimre vald (ERA.1098.1.523) - liideti Märjamaa vallaga, osa Jõeääre külast ja Sulu küla liideti Velise vallaga

Koluvere-Kalju vald (ERA.1098.1.526) - liideti Kullamaa vallaga

Luiste vald (ERA.3923.1.197) - jagunes Kullamaa (Nõmme-Huugi, Leeniste, Luiste, Urevere, Kimaro, Jõepere ja Altküla) ja Märjamaa (Leeniste, Vilta, Loodna, Kärsamaa, Vinguti, Mõrasti ja Mõrasti-Uusküla) valdade vahel

Märjamaa vald (ERA.1098.1.533) - vähesed muudatused valla piiridel

Varbola vald (TLA.225.1.492) - vähesed muudatused valla piiridel

Velise vald (ERA.1098.1.549) - vähesed muudatused valla piiridel

Vigala vald (ERA.1098.1.551) - vähesed muudatused valla piiridel

Rohkete ebatäpsuste tõttu (erisused võrreldes muude allikatega) sünnikuupäevades on ekstiava teabe levitamise vältimiseks ära toodud vaid sünniaastad. Nimekirjad on esitatud tollaste külade kaupa. Nime järgi otsinguks võib kasutada kodulehe otsingut vasakult menüüst. Numeratsioon isikunimede ees vastab originaaldokumendis toodule.

Tollased külapiirid leiab Maa-ameti Ajalooliste kaartide rakendusest (kaardiakna paremast servast valida Skeemiline 10T)

Pisut statistikat:

Nimekirjades on kokku 16 147 nime, neist unikaalseid perenimesid on kokku 3077 ja eesnimesid 1433.

Enamlevinud perenimed ja esinemissagedus:

Tiits - 64
Saar - 62
Palm - 58
Roosi - 55
Valler - 54
Parnabas - 51
Ervin - 49
Saaliste - 49
Tamberg - 47
Rokk - 47

Enamlevinud eesnimed ja esinemissagedus:

Jaan - 974
Mari - 517
Jüri - 515
Ann - 493
Marie - 412
Hans - 333
Anna - 324
Johannes - 313
Mihkel - 294
Liisu - 288

Nimekirjast sünniaastate põhjal kujundatud rahvastikupüramiid ja võrdlusena 2021. a Eesti rahvastikupüramiid (allikas: Statistikaamet).