Põhikirjajärgseteks eesmärkideks on meil edendada Eesti rahvakultuuri, kohalikku kodu-uurimist, piirkondlikku külaelu ning muinsus- ja loodusväärtuste kaitset endise Velise valla territooriumil.

Oma nimes Veliset sisaldav kodanikuühendus on suunatud kogu ümbruskonna arengu tagamiseks. Tinglikult võib hõlmatava ala piiritleda endise Velise valla piiriga, see ei välista aga lähemate naabrite kaasamist. Püüame tegutseda põhimõttel: SINU POOLT IDEE (ehk sisu) - MEIE POOLT MITTETULUNDUSÜHINGU AVARAMAD VÕIMALUSED SELLE TEOSTAMISEKS (ehk vorm).

Astu liikmeks

Lisainfo: velisekhs @ velise.ee

 

Euroopa Liidu LEADER programmi toel on Velise kultuuri ja hariduse selts ellu viinud ja ellu viimas järgmisi projekte:

Koolitustega sidusama külakogukonna poole. Koolitajate tasu pärimus-, toidu- ja keraamikakoolituste programmis. (2016-2018)

Koolitustega sidusama külakogukonna poole - jätkuprojekt. Koolitajate tasu pärimus-, toidu- ja keraamikakoolituste programmis. (2018-2022)

Teadmised ja oskused kogukonna ühendajana. Koolitajate tasu pärimus-, toidu- ja keraamikakoolituste programmis. (2022-2024)

Projektide raames ellu viidud tegevused loetletud allpool koos muude seltsitegemistega.

leaderlogo