Valgu ühistegelikest organisatsioonidest ei saa mainimata jätta Valgu Tarvitajate Ühisust, mis alguses kandis Kaubatarvitajate Ühisuse nime.

Kui Velise Tarvitajate Ühisus pankrotti jäi ja oma kaupluste uksed sulgema pidi, ei jäänud Valgu mehed pead norus kinniste uste taha kahetsema (Valgus oli üks harukauplus) vaid asusid otsemaid omaette tegutsema. Ohjad haaras oma kätte seltsielus kogenud Mihkel Lauter.

Jaan Tammesson (sünd. 1904. a) meenutab: “Loodi kindlad sidemed Eesti Tarvitajate Keskühisusega Tallinnas (lüh. ETK) Viimane võttis osa võlgadest oma kanda. Vahetas kauplusest välja sinna kuhjunud mitteminevad kaubad. Kui midagi müüa ei saa kuidas saab siis olla edasiminekut. Seda oli teinud juudisoost eelmine ärijuht. Muidugi oli see ka juhatuse meeste vähese kontrolli viga.

ETK saatis ka uue asjatundliku ja energilise uue ärijuhi, ja asi hakkas hoogsalt edasi minema Mõne aasta pärast tõusis ühisuse osakapital juba mitmekümne tuhande margani.

Uut ärijuhti meenutades lisab J. Tammesson: ”Tal oli nii terav pilk millega ta iga uksest siseneja vastu võttis, et tal oli kohe selge millise kundega tal tegemist tuleb.”

Järgmine ärijuht Aaboi nii energiline mees polevat olnud, aga siiski äri läks: Muidugi oli oma osa ka juhatuse järjekindlas tegevuses. Selle eesotsas püsis endiselt M. Lauter ja võibolla poleks muidu see asi edasi läinud.

Ühiskauplus asus endises mõisa valitseja majas. Rapla ja Märjamaa tee nurgal. Ühisus tegutses kuni Nõukogude võimu kehtestamiseni. Tegutses edasi ka uutes tingimustes ja samas majas asub praegugi Märjamaa ETKVL-i kauplus.